สาย thermocouple type kสาย Thermocouple ประเภท K เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิโดยการวัดแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างจุดเชื่อมต่อสองชนิดของวัสดุที่ต่างกันที่ถูกเรียกว่า Thermocouple Junction หรือจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้าซึ่งเป็นลักษณะของการสร้างประจุไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงได้ตามอุณหภูมิที่วัสดุถูกติดตั้งอยู่.

สาย Thermocouple ประเภท K นี้มีคุณสมบัติพิเศษดังนี้:

ช่วงอุณหภูมิ: สาย Thermocouple ประเภท K มีช่วงอุณหภูมิที่ควรใช้งานอยู่ประมาณ -200°C ถึง 1,372°C (-328°F ถึง 2,502°F) ซึ่งเหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิที่หลากหลายในแวดวงอุตสาหกรรมและงานวิจัย

ความแม่นยำ: ประสิทธิภาพของ Thermocouple ประเภท K อยู่ในระดับสูงและมีความแม่นยำที่ดีในการวัดอุณหภูมิ

ความทนทานและความเสถียร: สาย Thermocouple ประเภท K ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่หลากหลาย เช่น ความชื้น สารเคมี และการเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดล้อม

 
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว: Thermocouple ประเภท K มีความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ


ความคงทนในการใช้งาน: สาย Thermocouple ประเภท K เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบงานที่มีการเคลื่อนไหวหรือแรงสั่นสะเทือน

การใช้งานในงานอุตสาหกรรม: Thermocouple ประเภท K นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการการวัดอุณหภูมิเช่น โรงงานผลิตเหล็ก โรงงานเหล็กกล้า อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม และอื่น ๆ

สาย Thermocouple ประเภท K จะมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ (Thermocouple Sensor) แล้วส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ควบคุมหรืออุปกรณ์ตัวกลาง เพื่อให้ค่าอุณหภูมิที่ได้รับจาก Thermocouple ประเภท K ถูกนำมาประมวลผลและแสดงผลในรูปแบบที่เหมาะสม.
 
สนใจสินค้า Thermocouple ประเภท K สามารถติดต่อสอบถามฝ่ายขาย. คุณ พิสิษฐ์  สุทธิวงศ์เมธี  Tel. 092-6144426