ฮีตเตอร์แท่ง cartridge heater

ฮีตเตอร์แท่ง Cartridge Heater เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างความร้อนโดยการนำไปติดตั้งในช่องรูเพื่อทำให้วัสดุหรือสารใด ๆ ที่ผ่านไปทับรอยผ่านช่องรู มีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่วนใหญ่ใช้ในการทำความร้อนในกระบวนการอุตสาหกรรมหรือแล็บทดลอง

คุณสมบัติและการทำงานของ ฮีตเตอร์แท่ง Cartridge Heater อาจมีดังนี้:

1. ทรงและขนาด: ฮีตเตอร์แท่งมักมีทรงที่ยาวและแบน หน้าแปลนอาจออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับรูที่ต้องการสร้างความร้อน

2. วัสดุที่ทนความร้อน: ฮีตเตอร์แท่งมักทำจากวัสดุที่ทนความร้อนเช่น สแตนเลส, อลูมิเนียม, หรือโมลิเบน

3. ความร้อนที่สร้าง: ฮีตเตอร์แท่งสร้างความร้อนเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน อุณหภูมิที่ถูกสร้างขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของวัสดุ และค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้

4. การควบคุมอุณหภูมิ: บางรุ่นอาจมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อรักษาอุณหภูมิที่ต้องการ

5. การติดตั้ง: ฮีตเตอร์แท่งสามารถติดตั้งได้ในช่องรูที่ถูกออกแบบมาให้พอดี

6. ความปลอดภัย: บางรุ่นอาจมีการออกแบบให้ปลอดภัยจากการรั่วซึมของน้ำหรือสารอื่น ๆ ที่อาจสร้างอันตราย

7. การป้องกันการเสียหาย: อาจมีชุดป้องกันการเสียหายต่าง ๆ เช่น ทำให้หยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไป

ฮีตเตอร์แท่ง Cartridge Heater ใช้ในหลายแอพพลิเคชั่น เช่น การทำความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม, เครื่องจักร, เครื่องมือ, และกระบวนการอุตสาหกรรมอื่น ๆ สำหรับการใช้งานเฉพาะแอพพลิเคชั่น สามารถปรึกษาผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย สนใจสินค้า Thermocouple ประเภท K สามารถติดต่อสอบถามฝ่ายขาย. คุณ พิสิษฐ์  สุทธิวงศ์เมธี  Tel. 092-6144426