ฮีตเตอร์แผ่นกลม

ฮีตเตอร์แผ่นกลม (Round Heater) เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบและผลิตมาในรูปแบบแผ่นกลมที่ใช้ในการสร้างความร้อนหรือเพิ่มอุณหภูมิในสถานที่หรือวัสดุต่าง ๆ ตามความต้องการของแต่ละแอปพลิเคชัน ฮีตเตอร์แผ่นกลมมักมีลักษณะดังนี้:

1.     รูปทรงกลม: ฮีตเตอร์แผ่นกลมมีรูปทรงกลมหรือวงกลมเป็นหลัก ซึ่งช่วยให้มีการกระจายความร้อนได้อย่าง่อนและมีพื้นที่ที่มากขึ้นสำหรับการสัมผัสกับวัสดุหรือพื้นที่ที่ต้องการความร้อน.

2.     วัสดุที่ทำจาก: ฮีตเตอร์แผ่นกลมสามารถทำจากวัสดุต่าง ๆ อย่างไรก็ตามเช่น สแตนเลสสตีล, โลหะที่นำไฟฟ้าได้, หรือวัสดุทนความร้อนเพื่อให้เหมาะกับแวดวงและการใช้งานที่แตกต่างกัน.

3.     ความปลอดภัย: ฮีตเตอร์แผ่นกลมมักมีระบบควบคุมอุณหภูมิและระบบป้องกันอัตราการทำงานเกินอุณหภูมิที่กำหนดเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการระเบิดหรือความเสี่ยงในการใช้งาน.

4.     แอปพลิเคชัน: ฮีตเตอร์แผ่นกลมมีความหลากหลายในการใช้งาน เช่น ใช้ในงานอุตสาหกรรมเพื่อทำความร้อนเครื่องจักรหรือวัสดุ, ในการทำความร้อนอาหารในร้านอาหาร, ในงานแพทย์เพื่อรักษาทางการแพทย์, หรือในงานวิจัยและการทดลองทางวิทยาศาสตร์.

5.     ราคา: ราคาของฮีตเตอร์แผ่นกลมขึ้นอยู่กับความจุและคุณสมบัติของอุปกรณ์ รุ่นที่มีความปลอดภัยและควบคุมอุณหภูมิได้มากขึ้นอาจมีราคาสูงกว่ารุ่นที่มีความคุ้มค่าน้อยและควบคุมอุณหภูมิน้อยกว่า.

ฮีตเตอร์แผ่นกลมมีการใช้งานและการปรับใช้ในหลายแวดวงและงานตามความต้องการของแต่ละแวดวงและสถานการณ์ที่ต้องการความร้อนและอุณหภูมิที่คงที่หรือเพิ่มขึ้นในสิ่งของหรือสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก สนใจสินค้า ฮีตเตอร์แผ่นกลม ราคา สามารถติดต่อสอบถามฝ่ายขาย. คุณ พิสิษฐ์  สุทธิวงศ์เมธี  Tel. 092-6144426