ฮีตเตอร์ อินฟราเรด คือ

ฮีตเตอร์ อินฟราเรด (Heater Infrared) คือ อุปกรณ์ที่ใช้แผ่นส่งความร้อนแบบอินฟราเรดในการผลิตความร้อนเพื่อใช้ในการทำความอุ่นในสถานที่ต่าง ๆ อุปกรณ์นี้ใช้การแผ่รังสีอินฟราเรดเพื่อให้ความร้อนถูกกระจายไปยังวัตถุหรือพื้นผิวที่อยู่ในระยะใกล้ๆ โดยไม่ต้องใช้อากาศเป็นสื่อสำหรับการถ่ายโอนความร้อน ซึ่งทำให้เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงในการอุ่นตัวแปรผู้คนหรือวัตถุต่าง ๆ

ฮีตเตอร์ อินฟราเรดสามารถใช้ในหลายองค์กรและสถานที่ เช่น:

1.     โรงงานและอุตสาหกรรม: ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น การทำความร้อนของวัตถุที่จำเป็นในกระบวนการผลิต หรือการทำความร้อนของวัสดุเพื่อการประมวลผลต่อไป

2.     สถานที่ในร้านค้าและธุรกิจ: ใช้ในการทำความอุ่นในพื้นที่ร้านค้า เช่น ฮีตเตอร์อินฟราเรดที่ติดตั้งบนฝ้าเพื่อให้ความอุ่นให้กับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่

3.     สถานที่ก่อสร้าง: ใช้ในการทำความร้อนในสถานที่ก่อสร้างหรือพื้นที่เปิด เช่น การทำความอุ่นในพื้นที่ก่อสร้างขณะที่ก่อสร้างหรือรักษาสภาพ

4.     ร้านอาหารและโรงแรม: สามารถใช้ในการอุ่นพื้นที่ที่มีลมสะพายน้ำหรือพื้นที่กลางแจ้ง เช่น ระเบียงหรือที่นั่งนอนหลังสระว่ายน้ำ

5.     การแสดงสินค้าและศิลปะ: ใช้ในการแสดงสินค้าหรืองานศิลปะ เพื่อสร้างความอุ่นและสร้างบรรยากาศในพื้นที่นั้นๆ

การเลือกใช้ ฮีตเตอร์ อินฟราเรด ควรพิจารณาความต้องการของการใช้งานและการติดตั้งเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่เหมาะสมและปลอดภัยในการใช้งานของคุณ สนใจสินค้า ฮีตเตอร์ อินฟราเรด สามารถติดต่อสอบถามฝ่ายขาย. คุณ พิสิษฐ์  สุทธิวงศ์เมธี  Tel. 092-6144426