ฮีตเตอร์ มีกี่แบบ

ฮีตเตอร์ในเครื่องจักรมีหลายแบบตามวัตถุประสงค์และความต้องการของเครื่องจักร นี่คือบางแบบที่พบบ่อยในเครื่องจักร:

1.     ฮีตเตอร์ไฟฟ้า (Electric Heaters): ใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งเปลี่ยนไฟเพื่อสร้างความร้อนในเครื่องจักร มักใช้ในการควบคุมอุณหภูมิหรือในกระบวนการที่ต้องการความร้อนที่คงที่.

2.     ฮีตเตอร์น้ำ (Water Heaters): ใช้ในการทำความร้อนน้ำในเครื่องจักร เช่น เครื่องยนต์ยิงฟ้า, เครื่องปั้มน้ำ, หรือเครื่องทำน้ำร้อน.

3.     ฮีตเตอร์อินดักชัน (Induction Heaters): ใช้หลักการอินดักชันในการสร้างความร้อนในวัตถุโดยไม่ต้องสัมผัสตัวแปร มักใช้ในการทำความร้อนเครื่องมือหรือชิ้นส่วนโลหะ.

4.     ฮีตเตอร์แก๊ส (Gas Heaters): ใช้แก๊สเชื้อเพลิงเพื่อสร้างความร้อนในเครื่องจักร มักใช้ในเครื่องยนต์หรือสร้างความร้อนในกระบวนการอุตสาหกรรม.

5.     ฮีตเตอร์ความร้อนบนสายพาน (Belt Heaters): ใช้ในการทำความร้อนสายพานในเครื่องจักรเพื่อป้องกันการเยี่ยมสายพานหรือสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมในกระบวนการ.

6.     ฮีตเตอร์แบบรั้ว (Duct Heaters): ใช้ในระบบระบายอากาศหรือระบบท่อที่ต้องการความร้อน เพื่อควบคุมอุณหภูมิในระบบ.

7.     ฮีตเตอร์อินฟราเรด (Infrared Heaters): ใช้รังสีอินฟราเรดเพื่อสร้างความร้อนและมักใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมหรือการอบอุ่น.

8.     ฮีตเตอร์เม็ดเหล็ก (Pellet Heaters): ใช้เม็ดเหล็กหรือเชื้อเพลิงเหลืองเพื่อสร้างความร้อน เหมาะสำหรับกระบวนการที่ต้องการความร้อนต่ำลง.

9.     ฮีตเตอร์เพิร์มาเก็ต (Phermarette Heaters): ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิในระบบท่อหรือส่วนของเครื่องจักร.

10.  ฮีตเตอร์พลังงานทดแทน (Alternative Energy Heaters): ใช้แหล่งพลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมในการสร้างความร้อน.

แต่ละแบบของฮีตเตอร์มีความเหมาะสมในงานและแวดล้อมที่แตกต่างกัน ควรพิจารณาความต้องการของเครื่องจักรและสภาพแวดล้อมในการเลือกฮีตเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับงานของคุณ

สนใจสินค้า ฮีตเตอร์ สามารถติดต่อสอบถามฝ่ายขาย. คุณ พิสิษฐ์  สุทธิวงศ์เมธี  Tel. 092-6144426