ฮีทเตอร์ครีบ ใช้กับงานลักษณะใด

ฮีทเตอร์ครีบ เป็นอุปกรณ์ที่มีลวดสัมผัสหรือตัวทำความร้อนอยู่ภายในและมีหางอย่างทรงพลวัตที่แนบมาเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวร้อนที่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมโดยมักมีลวดทำความร้อนที่ห่อด้วยฉนวนอิฐหรือวัสดุทนความร้อนเพื่อช่วยในกระบวนการการเชื่อมต่อการทำความร้อน หรือป้องกันการแข็งตัวของสารหรือของเหลวในที่อุณหภูมิต่ำเรื่องของการใช้งาน Finned Heater จะขึ้นอยู่กับลักษณะและความต้องการของงานต่าง ๆ ต่อไปนี้คือตัวอย่างงานที่ Finned Heater อาจถูกนำมาใช้งาน:

  1. อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ:ในกระบวนการผลิตโลหะและชิ้นส่วนโลหะ สามารถนำ Finned Heater มาใช้ในการทำความร้อนส่วนของวัสดุเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในกระบวนการเชื่อมต่อหรือการปรับรูป.
  2. อุตสาหกรรมเครื่องกลและชิ้นส่วน: Finned Heater สามารถนำมาใช้ในการทำความร้อนเพื่อปรับรูปแบบหรือลวดเครื่องกลต่าง ๆ เช่นการเชื่อมต่อชิ้นส่วนโลหะ, การขึ้นรูปแผงคอนโทรล.
  3. อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์:สามารถนำ Finned Heater มาใช้ในกระบวนการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การเชื่อมต่อวงจรพิมพ์, การปรับรูปแบบชิ้นส่วน.
  4.  
  5. อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง:ในกระบวนการผลิตสินค้าจากพลาสติกและยาง สามารถใช้ Finned Heater ในการทำความร้อนเพื่อปรับรูปแบบหรือผลิตภัณฑ์.
  6. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม:สามารถนำ Finned Heater มาใช้ในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เช่น การทำความร้อนในขั้นตอนการผลิต.
  7. อุตสาหกรรมเซรามิก: Finned Heater สามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก เช่น การทำความร้อนในกระบวนการอบเผาเซรามิก.

นอกจากนี้การใช้งาน Finned Heater ยังขึ้นอยู่กับลักษณะและความต้องการของงานต่าง ๆควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิตและทดสอบเพื่อให้การใช้งานเป็นไปได้ด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สนใจสินค้า ฮีทเตอร์ครีบ สามารถติดต่อสอบถามฝ่ายขาย. คุณ พิสิษฐ์  สุทธิวงศ์เมธี  Tel. 092-6144426