ออกแบบระบบ Automation ทุกระบบ

ออกแบบและติดตั้งระบบ Automation ทุกชนิด สำหรับงานที่ต้องการการควบคุมอัติโนมัติ ด้วย PLC , Touch screen รวมถึงระบบ SCADA