ข้อควรระวังเมื่อ Heater ขาด/shot /ลงกราวด์

บทความที่แล้วกล่าวถึงวิธีการป้องกัน แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นและ บทความนี้จะกล่าวถึงการแก้ปัญหาและข้อควรระวังนะครับ

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีความเสียหายถึงระบบ Heater. ไม่ว่าจะเป็น Heaterขาด หรือ เกิดการลัดวงจรลงกราวด์ , การลัดวงจรระหว่างขั้วไฟเอง อุปกรณ์ตัวจ่ายไฟให้ Heater มีโอกาสเสียหายได้ถ้าไม่มีระบบการป้องกัน ( ถ้าเป็นอุปกรณ์แพงๆ อย่างเช่น SCR Power Regulator ยิ่งน่ากังวล ) แต่เมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่ต้องทำ คือ สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น Heater ขาด หรือ ลัดวงจร กี่ตัว ตัวควบคุมเสียหายหรือไม่ ฟิวส์ขาดหรือเปล่า ถ้าเสียหายส่วนไหนก็จัดการเปลี่ยนหรือซ่อมให้เรียบร้อย แต่สิ่งสำคัญ ที่สุดคือ หลังจากเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆแล้ว ต้องทำการ Check ก่อน จ่ายไฟเข้าระบบก่อนทุกครั้ง  ดังนี้ 

 1. ต้องเช็ค Heater ว่าไม่มีการลงกราวด์ ทุกตัว ทำทุกครั้งที่เปลี่ยน ทำให้ติดเป็นนิสัยเลยครับ

เช็คทั้งตรงขั้ว Heater ทุกตัว และเช็คซ้ำอีกทีที่ขั้วของตัวจ่ายไฟฟ้า ( ที่Magnetic หรือ ที่ทาง Out-Put ของ SCR Power Regulator หรือ SSR) เพื่อ Make Sure ว่า การเดินสายไม่มีปัญหาระหว่างทาง

2. เช็คแรงดันไฟฟ้าทาง In-Put เสมอ ว่าไม่เกินพิกัดของ Heater

3. ก่อน ON-Power Check ซ้ำอีกที

 

เมื่อแน่ใจแล้วให้ ON Power เพื่อ RUN ระบบต่อๆไป จะเห็นว่าผมเน้นย้ำให้ทำซ้ำๆ เหมือนย้ำคิดย้ำทำ แต่ทำเลยครับ เพื่อความปลอดภัย ของทั้งท่านและอุปกรณ์ราคาแพงของท่านครับ.