Pressure transmitter

pressure transmitter  ADZ nagano 

อุปกรณ์วัดแรงดันที่ให้ output เป็นสัญาณ linear ความแม่นยำสูง ผลิตจากประเทศเยอรมนี 

ประโยขน์การใชงาน

นำไปใช้ตรวจจับแรงดันใน Process Hydraulics ,Process Pneumatics,Process Air conditioning and heating

สามารถวัดแรงดันได้ที้ง น้ำ น้ำมัน ย่านการวัด 10,16,25,100,250,400,1000 bar โครงสร้างทำจาก Stianless Steel

สัญญาณเอาท์พุทเป็น 4-20 mA 0-10Vdc มีความถูกต้องที่ 0.5% ทนอุณหภูมิ 180C ซึ่งเป็นสัญญาณมาตรฐาน ขนาดเกลียว 1/4 NPT

 

 

 

 

 

 

 

 

Specification