Industrial Heater

ผลิตและจำหน่าย heater อุตสาหกรรมทุกชนิด รับให้คำปรึกษาและออกแบบ heater ให้เหมาะสมกับงาน พร้อมบริการติดตั้งและ set ระบบจนใช้งานได้ ( one stop service ) 

 heater ที่สามารถผลิตได้ 

  • Tubular heater ฮีตเตอร์แท่ง ขั้วออกสองข้าง สามารถดัดเป็นรูปร่างแบบใดก็ได้ตามความต้องการ ใช้ได้ทั้งงานจุ่มของเหลวและงานทำความร้อนอากาศ
  •  Immersion heater หรือ ฮีตเตอร์จุ่มน้ำหรือของเหลว เป็น ฮีตเตอร์ที่ออกแบบให้ยึดกันเป็นกลุ่มและติดตั้งเข้ากับหน้าแปลนหรือเกลียว เพื่อสะดวกในการติดตั้ง 
  • Finn heater หรือ ฮีตเตอร์ครีบ พัฒนามาจาก Tubular heater เนื่องจากต้องการใช้งานกับการทำความร้อนอากาศ และต้องการ watt สูง ๆ จึงเพิ่มครีบเข้ามาเพื่อเพิ่มพื้นที่การกระจายความร้อน 
  •  cartridge heater ฮีตเตอร์แท่ง ต่างจาก tubular heater ตรงที่ ฮีตเตอร์ประเภทนี้มีขั้วออกด้านเดียว ใช้สำหรับงานให้ความร้อนแม่พิมพ์ต่าง ๆ 
  • Mica band / strip heater ฮีตเตอร์แผ่น ฮีตเตอร์กระบอกรัด พื้นฐานคือประเภทเดียวกัน การผลิตขึ้นรูปเหมือนกัน คือใช้แผ่นไมก้าเป็นฐานพันลวดฮีตเตอร์ ประกบด้วยแผ่นไมก้าทั้งด้านบนและล่าง ยึดให้เรียบร้อย ถ้าต้องการทรงกระบอกก็ม้วนให้เป็นทรงกระบอก 
  • Diecast heater ฮีตเตอร์หล่อ พื้นฐานคือ tubular heater ดัดให้ได้รูปร่างตามต้องการ แล้วนำไปหล่อด้วยโลหะเช่น ทองเหลือง อลูมิเนียม เพื่อความทนทานและแข็งแรง
  • duct heater คือฮีตเตอร์ที่ให้ความร้อนในระบบปรับอากาศ เพื่อลดความชื้นในระบบ 
  • Infrared heater เป็นฮีตเตอร์แบบเดียวที่ให้ความร้อนแบบแผ่รังสีความร้อน เหมาะสำหรับงานอบ ห้องอบต่าง ๆ เพราะจะเป็นการให้ความร้อนแบบเข้าถึงเนื้องานเท่ากันทั้งหมด ไม่เหมือนการนำและพาความร้อนในรูปแบบอื่น ๆ 
  • Hopper heater เป็นฮีตเตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับงานติดตั้งกับไซโล โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันความชื้นในระบบ โดยเฉพาะตรงตำแหน่ง hopper ที่ต้องการให้ของที่เก็บในไซโลใหลลงได้สะดวก