Ceramic pad heater

เป็น heater เอนกประสงค์ประเภทนึง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความร้อนสูง และติดตั้งง่าย รวมทั้งงานให้ความร้อนที่มีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งติดตั้งบ่อย ๆ เพราะกายภาพของ heater ประเภทนี้มีความ flexible สูง กำลัง watt ต่อแผ่นก็สูง สามารถต่อขยายพื้นที่ให้ความร้อนได้เรื่อย ๆ หากต้องการ