Drum Heater

เป็น heater ที่ออกแบบเฉพาะ สำหรับงานให้ความร้อนถังหรือท่อขนาดใหญ่ (เพื่อให้ความร้อนกับของเหลวด้านใน) เน้นเป็นแบบ portable เพื่อให้สะดวกกับการใช้งาน โดยติดตั้ง thermostat เพื่อควบคุมอุณหภูมิใว้แล้ว เหมาะสำหรับงาน

  • รักษาอุณหภุมิของถังเพื่อไม่ให้ของเหลวจับตัวแข็ง เช่น ใขมัน , wax , เคมีต่าง ๆ
  • ละลายใขมันหรือเคมีที่จับตัวแข็ง เพื่อให้สะดวกกับการนำไปใช้งาน
  • เพิ่มความร้อนของงาน (กรณีใช้งานแบบนี้ ต้องปรึกษาผู้ขายก่อน เพื่อคำนวน watt ให้เหมาะสม)
  • สามารถใช้กับถัง LPG ให้ความร้อนชดเชยกรณีที่ถังเย็นจน gas ไม่สามารถระเหยได้ จะทำให้ใช้ gas ได้จนหมดถัง (มีทั้ง 15 kg และ 48 kg)