...

Tubular Heater

หรือ ฮีตเตอร์ท่อกลม จัดเป็นฮีตเตอร์อเนกประสงค์ก็ได้เพราะสามารถออกแบบได้หลายแบบตามความต้องการ ไม่ว่าจะออกแบบ

เป็นฮีตเตอร์จุ่มต้มน้ำหรือ Air Heater เนื่องจาก Tubular Heater ใช้งานได้หลายรูปแบบและออกแบบตามความต้องการ ดังนั้น

ผู้ซื้อต้องให้ข้อมูลการใช้งานให้ผู้ขาย เช่น กรณีใช้งานเป็น Air Heater (ไม่มีครีบ) ผู้ผลิตจะต้องเลือกวัสดุให้ถูกต้อง เช่น SUS321 หรือ INCOLOY เป็นต้น