คุณสมบัติ สายฮีตเตอร์

สายฮีตเตอร์ (Heating Element) เป็นส่วนหนึ่งของ Immersion Heater ที่ใช้ในการสร้างความร้อนโดยการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อน ซึ่งสายฮีตเตอร์มีคุณสมบัติหลายอย่างที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำความร้อน นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญของสายฮีตเตอร์:

1.     วัสดุ:สายฮีตเตอร์สามารถทำจากวัสดุต่าง ๆ เช่น แบรสเหล็ก (Nichrome), ตะกั่ว, สแตนเลส เป็นต้น การเลือกวัสดุจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ต้องการทำความร้อนและสภาพสารเคมีในสารเหลว.

2.     ความคงทน:สายฮีตเตอร์ควรมีความทนทานต่อการอุณหภูมิสูงและสภาวะเคมีของสารเหลว เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีความยาวนาน.

3.     ความหนาแน่น:สายฮีตเตอร์ควรมีการจัดเรียงสายไฟอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วตัวสายและไม่มีการทำให้สายฮีตเตอร์เป็นจุดร้อนสูงเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเช่นการตามเลือกสารเคมีในส่วนที่มีอุณหภูมิสูง.

4.     ความกันน้ำ:สายฮีตเตอร์ควรมีความทนต่อการมีน้ำหรือสารเคมีที่สามารถเข้าสัมผัสกับสายไฟได้โดยไม่เป็นอันตราย และไม่เกิดความเสียหาย.

5.     ความปลอดภัย:สายฮีตเตอร์ควรมีการออกแบบให้มีระบบป้องกันการชนกันกับวัสดุอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดการชำรุดหรือช็อตวงจรไฟฟ้า.

6.     ความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิ:บางแบบของสายฮีตเตอร์สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ โดยมีเซนเซอร์หรือควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าเพื่อควบคุมระดับความร้อน.

7.     ความยาว:ความยาวของสายฮีตเตอร์จะขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบของถังหรือบ่อที่จะถูกใช้กับ Immersion Heater.

สายฮีตเตอร์มีหลายรูปแบบและการออกแบบต่าง ๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละราย สนใจสินค้า สายฮีตเตอร์ ราคา สามารถติดต่อสอบถามฝ่ายขาย. คุณ พิสิษฐ์  สุทธิวงศ์เมธี  Tel. 092-6144426