...

Infrared Heater

Infrared Heater

infrared heater

เป็น heater ที่ให้ความร้อนแก่ชิ้นงานโดยวิธีการแผ่รังสีความร้อน ไปที่ชิ้นงานโดยตรง ซึ่งแตกต่างจากฮีตเตอร์รูปแบบอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานได้รับความร้อนสม่ำเสมอ และร้อนซึมลึกสู่ภายในด้วย  เหมาะสำหรับงานให้ความร้อนกับแม่พิมพ์ หรืองานอบไล่ความชื้น เช่น อบสี, อบฟิล์มหด, งานบรรจุหีบห่อ, ขึ้นรูปพลาสติก, อบให้ความร้อน, ซีลฝาครอบ, ซีลคอขวด, ใช้ในกระบวนการถนอมอาหาร เป็นต้น

infrared heater  มี 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

  • long wave infrared  ประเภทคลื่นยาว  จุดสังเกตุคือ ประเภทนี้  ภายนอกจะหุ้มด้วยเซรามิค เช่น แบบแท่งเซรามิคสีดำหรือสีขาว  หรือเป็นแบบแบนสี่เหลี่ยม ที่นิยมใช้กันในเครื่องอบ vacuum forming. ข้อดีของแบบคลื่นยาวคือผลิตง่าย แบบแท่งสามารถสั่งความยาวได้ตามต้องการ ข้อเสียคือ watt ต่อพื้นที่ทำได้ไม่มาก
  • Shot wave infrared ประเภทคลื่นสั้น จุดสังเกตุคือ ประเภทนี้ ภายนอกจะเป็นหลอดแก้ว และ wattต่อพื้นที่สูงมาก  ข้อดีคือให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว  ข้อเสียคือราคาสูง เพราะปัจจุบัน ในประเทศยังไม่มีเครื่องจักรที่ใช้ผลิต heater ประเภทนี้ได้  ต้องสั่งนำเข้าอย่างเดียว