...

control cabinet ventilation fan

WIND STORM

พัดลมระบายอากาศใช้กับตู้คอนโทรล คุณภาพสูง ลูกปืนเป็นแบบ ball bearing จึงลื่นและทนทานกว่า รูปร่างมีทั้งกลมและเหลี่ยม  ขนาดตั้งแต่ 3 นิ้วจนถึง 8 นิ้วให้เลือกใช้งาน