...

Solid state relay Thermallox

SSR เป็นอุปกรณ์ควบคุมกระแสสำหรับจ่ายให้ heater ประเภทหนึ่ง มีข้อดีกว่าใช้ relay หรือ contractor ซึ่งเป็นกลไกแมคคานิคส์ ให้อัตราการ switch ที่ต่ำมาก หนึ่งนาที switch ได้ไม่กี่ครั้ง ในขณะที่ SSR เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ ซึ่งมีอัตราการ switch ที่เร็วมาก ๆ หนึ่งนาทีสามารถ switch ได้ถึง 2000 ครั้ง ผลที่ได้คือความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นของการควบคุมอุณหภูมิ

Thermallox solid state relay นำเข้าจาก ไต้หวัน

– มี stock ทั้งรุ่น 1 เฟส 24-480 Vac และ 3 เฟส 24-480 Vac

– สามารถรับแรงดัน control ได้ทั้ง แรงดัน 3-32 Vdc  และ แรงดัน  80-280 Vac

– รับประกันหนึ่งปี ยกเว้นกรณี load shot ไม่สามารถเครมได้

– การเลือกใช้งานควรเลือกใช้งานไม่เกิน 70% ของกระแสสูงสุดของ SSR(ถ้าต้องการความทนทาน แนะนำให้ใช้แค่ 50%)

– ติดตั้ง heat sink ทุกครั้งที่ใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพและป้องกันความเสียหายจากความร้อน

– มี stock ทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส ขนาดตั้งแต่ 25 A – 80 A  พร้อม heat sink ใว้บริการ

– มี stock ใว้บริการ ทั้งสองสาขา ลูกค้าสามารถเบิกของได้ทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาบ่อวิน ไกล้ที่ใหนเบิกที่นั่นได้

– พร้อมบริการให้คำปรึกษาการใช้งาน  คำนวนกระแสเพื่อเลือกรุ่นที่เหมาะสม แนะนำวิธีการควบคุมที่ถูกต้อง เพื่อให้การควบคุมที่แม่นยำและใช้งานทนทาน

 

 

SSR  Specification

PDF