...

คุณสมบัติและราคา สายฮีตเตอร์

คุณสมบัติและราคา สายฮีตเตอร์

สายฮีตเตอร์ (Heating Element) เป็นส่วนหนึ่งของ Immersion Heater ที่ใช้ในการสร้างความร้อนโดยการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อน ซึ่งสายฮีตเตอร์มีคุณสมบัติหลายอย่างที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำความร้อน นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญของสายฮีตเตอร์:

  1. วัสดุ:สายฮีตเตอร์สามารถทำจากวัสดุต่าง ๆ เช่น แบรสเหล็ก (Nichrome), ตะกั่ว, สแตนเลส เป็นต้น การเลือกวัสดุจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ต้องการทำความร้อนและสภาพสารเคมีในสารเหลว.
  2. ความคงทน:สายฮีตเตอร์ควรมีความทนทานต่อการอุณหภูมิสูงและสภาวะเคมีของสารเหลว เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีความยาวนาน.
  3. ความหนาแน่น:สายฮีตเตอร์ควรมีการจัดเรียงสายไฟอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วตัวสายและไม่มีการทำให้สายฮีตเตอร์เป็นจุดร้อนสูงเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเช่นการตามเลือกสารเคมีในส่วนที่มีอุณหภูมิสูง.
  4. ความกันน้ำ:สายฮีตเตอร์ควรมีความทนต่อการมีน้ำหรือสารเคมีที่สามารถเข้าสัมผัสกับสายไฟได้โดยไม่เป็นอันตราย และไม่เกิดความเสียหาย.
  5. ความปลอดภัย:สายฮีตเตอร์ควรมีการออกแบบให้มีระบบป้องกันการชนกันกับวัสดุอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดการชำรุดหรือช็อตวงจรไฟฟ้า.
  6. ความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิ:บางแบบของสายฮีตเตอร์สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ โดยมีเซนเซอร์หรือควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าเพื่อควบคุมระดับความร้อน.
  7. ความยาว:ความยาวของสายฮีตเตอร์จะขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบของถังหรือบ่อที่จะถูกใช้กับ Immersion Heater.

สายฮีตเตอร์มีหลายรูปแบบและการออกแบบต่าง ๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละราย สนใจสินค้า สายฮีตเตอร์ ราคา สามารถติดต่อสอบถามฝ่ายขาย. คุณ พิสิษฐ์  สุทธิวงศ์เมธี  Tel. 092-6144426

Instagram

Instagram has returned invalid data.

Categories

Archives

Tags

Heater Heater การเลือกใช้งาน Heater ขาด heater แท่ง กลม omron e5ez q3t คุณสมบัติ omron e5ez q3t ราคา protection tube temperature sensor thermocouple thermocouple rtd สายฮีตเตอร์ ฮิตเตอร์แผ่น ฮีตเตอร์ 500w ราคา ฮีตเตอร์ pantip ฮีตเตอร์ต้มน้ำ ฮีตเตอร์ต้มน้ำ ราคา ฮีตเตอร์ต้มน้ำแบบจุ่ม ฮีตเตอร์ต้มน้ำแบบจุ่ม คุณสมบัติ ฮีตเตอร์ต้มน้ำแบบจุ่ม ราคา ฮีตเตอร์สแตนเลส ราคา ฮีตเตอร์ อินฟราเรด ฮีตเตอร์ อินฟราเรด คือ ฮีตเตอร์ อินฟราเรด ราคา ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์ ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์ ราคา ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์ สั่งทำ ฮีตเตอร์เครื่องทำความร้อน ฮีตเตอร์เครื่องทำความร้อน ราคา ฮีตเตอร์เส้น ฮีตเตอร์แบบแท่ง ฮีตเตอร์แบบแท่ง คุณสมบัติ ฮีตเตอร์แบบแท่ง ราคา ฮีตเตอร์แผ่น ฮีตเตอร์แผ่นกลม ฮีตเตอร์แผ่นกลม ราคา ฮีตเตอร์แผ่น ราคา ฮีทเตอร์ ฮีทเตอร์ครีบ ใช้งาน ฮีทเตอร์ คืออะไร เลือกใช้งาน temperature sensor แผ่นฮิตเตอร์ แผ่นฮิตเตอร์ คุณสมบัติ แผ่นฮิตเตอร์ ราคา แผ่นฮีตเตอร์ทำความร้อน แผ่นฮีตเตอร์ทำความร้อน ราคา