ฮีตเตอร์ต้มน้ำ

ฮีตเตอร์ต้มน้ำ คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความร้อนของของเหลวหรือสารในถังหรือบ่อน้ำ โดยการแช่ตัวตัวเครื่องซึ่งมีส่วนที่ทำความร้อนลงไปในสารเหลวนั้น ๆ ในขณะที่เครื่องส่วนอื่นยังอยู่นอกสารเหลว โดยทั่วไปแล้ว ฮีตเตอร์ต้มน้ำจะถูกใช้ในการทำความร้อนน้ำในถังหรือบ่อน้ำในงานต่าง ๆ ดังตัวอย่างด้านล่าง:

1.     เครื่องทำน้ำอุ่นในบ้าน:ใช้ในบ้านหรืออาคารที่มีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น โดยจะแช่ตัวเครื่อง ฮีตเตอร์ต้มน้ำ ลงไปในถังน้ำเพื่อทำให้น้ำอุ่นขึ้นเพื่อการใช้งานประจำวัน เช่น การอาบน้ำอุ่น หรือการใช้น้ำร้อนในงานครัว.

2.     โรงงานและการผลิต:ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น การทำความร้อนสารเคมีในถังหรือบ่อสำหรับกระบวนการผลิต หรือการทำความร้อนสารต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตสินค้าต่าง ๆ.

3.     สระว่ายน้ำ:ใช้ในการทำความร้อนน้ำในสระว่ายน้ำ เพื่อให้น้ำอุ่นพอดีสำหรับการว่ายน้ำในช่วงฤดูหนาว.

4.     การทดลองในห้องปฏิบัติการ:ใช้ในงานวิจัยและการทดลอง ที่ต้องการความร้อนสูงหรืออุณหภูมิคงที่ในสารเคมีหรือสารอื่น ๆ เพื่อการทดสอบและวิจัยต่าง ๆ.

5.     งานที่เกี่ยวข้องกับความร้อน:ใช้ในงานที่ต้องการการความร้อน เช่น การทำความร้อนน้ำสำหรับใช้ในการป้อนลมอบหรือกระบวนการอื่น ๆ ที่ต้องการความร้อนเพื่อให้สารต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ฮีตเตอร์ต้มน้ำ มีความหลากหลายในขนาดและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถเลือกใช้ตามงานและสภาพการใช้งานต่าง ๆ ได้ด้วยกัน สนใจสินค้า ฮีตเตอร์ต้มน้ำ ราคา สามารถติดต่อสอบถามฝ่ายขาย. คุณ พิสิษฐ์  สุทธิวงศ์เมธี  Tel. 092-6144426