...

ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์ คุณสมบัติและราคา

ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์ คุณสมบัติและราคา

ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์ (Hot Runner Heater) หมายถึง ฮีตเตอร์ที่ใช้ในระบบฮอตรันเนอร์ของเครื่องฉีดพลาสติก ระบบฮอตรันเนอร์เป็นกระบวนการที่ใช้ในการฉีดพลาสติกหรือวัสดุอื่น ๆ ลงในแบบพิมพ์อิงค์เจคชั่น (mold cavity) โดยตรงโดยไม่ผ่านทางช่องคาร์คหรือช่องแสง โดยที่ความร้อนจะถูกส่งเข้าสู่แบบพิมพ์ตรงผ่านฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์ที่มีลวดทำความร้อนภายใน

คุณลักษณะที่สำคัญของฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์ ได้แก่:

  1. ลวดทำความร้อน: ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์ มีลวดทำความร้อนภายในที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งความร้อนไปยังแบบพิมพ์อิงค์เจคชั่น ทำให้วัสดุละลายและไหลผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
  2. ความคงทนและทนทาน: ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์ จะต้องทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนและความกดอากาศสูง เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
  3. การควบคุมอุณหภูมิ: บางระบบฮอตรันเนอร์มีระบบควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้สามารถปรับระดับความร้อนตามความต้องการของกระบวนการผลิตได้.
  4. การติดตั้ง: ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์ จะต้องถูกติดตั้งในแบบพิมพ์อิงค์เจคชั่นอย่างถูกต้องเพื่อให้การแจกแจงความร้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.
  5. การบำรุงรักษา: การบำรุงรักษาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์สามารถทำงานในระยะยาวได้ โดยควรดูแลให้ลวดทำความร้อนไม่เสียหาย และทำความสะอาดเวลาจำเป็น.

ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์ เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการฉีดพลาสติกและการผลิตวัสดุอื่น ๆ ที่ต้องการความร้อนเพื่อให้วัสดุไหลผ่านแบบพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง สนใจสินค้า ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์ ราคา สามารถติดต่อสอบถามฝ่ายขาย. คุณ พิสิษฐ์  สุทธิวงศ์เมธี  Tel. 092-6144426