...

ฮีตเตอร์ มีกี่แบบ

ฮีตเตอร์ มีกี่แบบ

ฮีตเตอร์ในเครื่องจักรมีหลายแบบ แบ่งตามวัตถุประสงค์และความต้องการของการใช้งาน ตัวอย่างเช่น

  1. ฮีตเตอร์ไฟฟ้า (Electric Heaters): ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานเพื่อสร้างความร้อนในเครื่องจักร มักใช้ในการควบคุมอุณหภูมิหรือในกระบวนการที่ต้องการความร้อนที่คงที่และแม่นยำ.
  2. ฮีตเตอร์น้ำ (Water Heaters): ใช้ในการทำความร้อนให้กับน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ในการนำความร้อนโดยน้ำเพื่อใช้งาน  เช่น งานต้ม ลวก ในอุตสาหกรรมอาหาร, หรือเครื่องทำน้ำร้อนในอุตสาหกรรมอื่นๆ .
  3. ฮีตเตอร์อินดักชัน (Induction Heaters): ใช้หลักการอินดักชันในการสร้างความร้อนในวัตถุโดยไม่ต้องสัมผัส มักใช้ในการทำความร้อนเพื่อขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะ.
  4. ฮีตเตอร์แก๊ส (Gas Heaters): ใช้แก๊สเชื้อเพลิงเพื่อสร้างความร้อนในเครื่องจักร มักใช้ในเครื่องยนต์หรือสร้างความร้อนในกระบวนการอุตสาหกรรม.
  5. ฮีตเตอร์ความร้อนบนสายพาน (Belt Heaters): ใช้ในการทำความร้อนสายพานในเครื่องจักรเพื่อป้องกันการหดตัวสายพานหรือสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมในกระบวนการ.
  6. ฮีตเตอร์ระบบปรับอากาศ (Duct Heaters): ใช้ในระบบปรับอากาศหรือระบบท่อที่ต้องการความร้อน เพื่อควบคุมอุณหภูมิหรือความชื้นในระบบ.
  7. ฮีตเตอร์อินฟราเรด (Infrared Heaters): ใช้รังสีอินฟราเรดเพื่อสร้างความร้อนและมักใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมหรือการอบ ข้อดีคือ heater ประเภทนี้ เป็นการให้ความร้อนแบบการแผ่รังสี ซึ่งประหยัดพลังงานกว่าทุกแบบ.
  8. ฮีตเตอร์เม็ดเหล็ก (Pellet Heaters): เม็ดเหล็กหรือเชื้อเพื่อสร้างความร้อน เหมาะสำหรับกระบวนการที่ต้องการความร้อนต่ำลง.
  9. ฮีตเตอร์พลังงานทดแทน (Alternative Energy Heaters): ใช้แหล่งพลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมในการสร้างความร้อน

แต่ละแบบของฮีตเตอร์มีความเหมาะสมในงานและแวดล้อมที่แตกต่างกัน ควรพิจารณาความต้องการของเครื่องจักรและสภาพแวดล้อมในการเลือกฮีตเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับงานของคุณ

สนใจสินค้า ฮีตเตอร์ สามารถติดต่อสอบถามฝ่ายขาย. คุณ พิสิษฐ์  สุทธิวงศ์เมธี  Tel. 092-6144426

Instagram

Instagram has returned invalid data.

Categories

Archives

Tags

Heater Heater การเลือกใช้งาน Heater ขาด heater แท่ง กลม omron e5ez q3t คุณสมบัติ omron e5ez q3t ราคา protection tube temperature sensor thermocouple thermocouple rtd สายฮีตเตอร์ ฮิตเตอร์แผ่น ฮีตเตอร์ 500w ราคา ฮีตเตอร์ pantip ฮีตเตอร์ต้มน้ำ ฮีตเตอร์ต้มน้ำ ราคา ฮีตเตอร์ต้มน้ำแบบจุ่ม ฮีตเตอร์ต้มน้ำแบบจุ่ม คุณสมบัติ ฮีตเตอร์ต้มน้ำแบบจุ่ม ราคา ฮีตเตอร์สแตนเลส ราคา ฮีตเตอร์ อินฟราเรด ฮีตเตอร์ อินฟราเรด คือ ฮีตเตอร์ อินฟราเรด ราคา ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์ ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์ ราคา ฮีตเตอร์ฮอตรันเนอร์ สั่งทำ ฮีตเตอร์เครื่องทำความร้อน ฮีตเตอร์เครื่องทำความร้อน ราคา ฮีตเตอร์เส้น ฮีตเตอร์แบบแท่ง ฮีตเตอร์แบบแท่ง คุณสมบัติ ฮีตเตอร์แบบแท่ง ราคา ฮีตเตอร์แผ่น ฮีตเตอร์แผ่นกลม ฮีตเตอร์แผ่นกลม ราคา ฮีตเตอร์แผ่น ราคา ฮีทเตอร์ ฮีทเตอร์ครีบ ใช้งาน ฮีทเตอร์ คืออะไร เลือกใช้งาน temperature sensor แผ่นฮิตเตอร์ แผ่นฮิตเตอร์ คุณสมบัติ แผ่นฮิตเตอร์ ราคา แผ่นฮีตเตอร์ทำความร้อน แผ่นฮีตเตอร์ทำความร้อน ราคา